تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟


فرمول مولکولی اسید سیتریک

اعمال تجاری ذاتی

اعمال تجاری ذاتی

در حقوق تجارت فعالیت های تجاری در یک دسته بندی کلی به دو دسته موضوعی و اعتباری تقسیم می شوند. در ماده 2 قانون تجارت به فعالیت های ذاتا تجاری پرداخت شده است. قانونگذار در 10 بند اعمال تجاری ذاتی را شرح داده است.

خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود: از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه ورسانیدن ملزومات و غیره.

تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصي نباشد.

تصدی به عملیات حراجی.

تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.

هر قسم تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟ عملیات صرافی و بانکی.

معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

انواع اعمال تجاری ذاتی

طبق ماده 2 قانون تجارت و بند های ده گانه اش اعمال تجاری ذاتی شامل موارد زیر می باشد:

بخش اول: معاملات برواتی

طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی شرح داده شده است. قانونگذار در این بند معاملات برواتی اعم

از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر را اعمال تجاری ذاتی محسوب کرده است. پس مقصود از معاملات برواتی

اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آن را محقق می سازد.

علیرغم اینکه قانونگذار خود برات را تعریف نکرده است اما در همه جای دنیا برات معنای مشخصی دارد بنابراین

برات نوشته ای است که فردی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی پول را در زمان مشخص به شخص سومی

بپردازد. شخص اول را «براتکش»، شخص دوم را«براتگیر» و شخص سوم را «دارنده برات» می گویند.

قانونگذار به این دو دلیل برات را از اعمال تجاری ذاتی تلقی کرده است:

برات از همان اوایل که مورد استفاده قرار می گرفت جنبه ی تجاری داشته و قانونگذار این ویژگی را تنفیذ کرده

از آنجا که فرد امضا کننده برات خود را ملزم به تعهدات سنگینی می کند و این خاص حقوق تجارت است بنابراین این امر اگرچه در ظاهر و در حقوق عام قراردادها اشکال ندارد ولی در عمل چندان هم بی اشکال نیست چرا که با توجه به ویژگی های برات این معامله برای افراد غیر تاجر مناسب نیست. به عنوان مثال در کشور فرانسه صدور برات برای اشخاص صغیر و در بعضی موارد برای اشخاص رشید برای پرداخت ثمن معامله نمی توانند برات و یا حتی سفته صادر کنند. ولی در قانون ما از آنجا که طبق ماده 85 قانون امور حسبی محجور ممیز اجازه دارد با اذن ولی یا قیم خود کار یا پیشه انتخاب کند و چون اذن در شیِ اذن در لوازم آن نیز هست پس شخص محجور ممیز در معاملات تجاری می تواند برات صادر کند.

بخش دوم: عملیات توزیعی

عملیات توزیعی اعمالی است که به منظور رساندن کالاها از تولید کننده یا فروشنده به دست مصرف کننده انجام شود. در بند 1 ماده 2 قانون تجارت خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره به عنوان عمده ترین عامل توزیعی اشاره شده است. همچنین در بند 3 ماده مذکور هم نیز به تهیه و رسانیدن ملزوات که از اعمال تجاری ذاتی است پرداخته شده است.

خرید و فروش معنای روشنی دارد و زمانی معنا پیدا می کند که کسی مال منقول موجودی را در قبال پرداخت مبلغی تملک کند. اما معنای تحصیل مشخص نیست. با اینکه قانونگذار این واژه را ابداع کرده است ولی معنای آن را مشخص نموده است. اما به طور حتم منظور قانونگذار از تحصیل تملک مال است حال به هر شکلی که می خواهد باشد حال از طریق حیازت مانند صید ماهی به قصد فروش و خواه از طریق عقود و معاملات.

قصد فروش یا اجاره

طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت خرید یا تحصیل زمانی زیر مجموعه اعمال تجاری ذاتی محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره باشد. این قصد باید حین خرید یا تحصیل وجود داشته باشد.

نوع مال خریداری شده باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل را از اعمال تجاری ذاتی به حساب آوریم.

عمل خرید یا تحصیل مال منقول عملی تجاری باقی می ماند ولو اینکه در مال تصرفاتی انجام شده باشد. به عنوان مثال خریدار مال را تعمیر کند یا از صورتی به صورت دیگر درآورد.

تهیه ورسانیدن ملزومات

قانونگذار در بند تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟ 3 ماده 2 قانون تجارت تاسیساتی که برای تهیه ورسانیدن ملزومات ایجاد شده اند را توضیح داده است. آنها تاسیساتی هستند که در مقابل دریافت اجرت معین، در زمانی مشخص کالاهایی را به دست مشتریان خود می رسانند.

بخش سوم: اعمال تجاری تولیدی

قانونگذار بر اساس بند 4 ماده 2 فعالیت های تجاری تولیدی را بر می شمارد که عبارت است از« تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصي نباشد»

فعالیت تولیدی زمانی معنا پیدا می کند که در آن تبدیل شیِ به شیِ دیگر حادث شده باشد.

بخش چهارم: عملیات خدماتی

عملیات خدماتی شامل اعمالی است که تضمین دهنده ارایه کاری از طرف تاجر به مشتری است و یا مستلزم این است که مالی از تاجر یا فروشنده در اختیار مشتری قرار گیرد.

بخش پنجم: معاملات دریایی

بر اساس بند 10 ماده 2 قانون تجارت یک سری اعمال تجاری معمول در تجارت دریایی اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است: کشتیرانی داخلی یا خارجی، خرید و فروش کشتی، کشتی سازی و معاملات مربوط به آنها.

بند مذکور ترجمه ماده 633 قانون تجارت سابق فرانسه است که در آن علاوه بر قید ساخت و خرید و فروش کشتبی، معاملات راجع به آنها نیز شرح داده شده است.

این معاملات شامل: ، اجاره کردن یا به عاریه گرفتن کشتی، خرید و فروش وسایل یدکی کشتی، هرگونه بیمه در رابطه با تجارت دریایی، هرگونه توافق در مورد دستمزد خدمه و هرگونه تعهدات ملوانان درباره خدماتی که کشتی های بازرگانی انجام می دهند.

شرایط دریافت وام ۱۵۰ میلیون تومانی سربازان در سال ۱۴۰۱

وام مهارت سربازان یا همان وام اشتغال سربازی وامی است که هر سال توسط دولت به سربازان پرداخت می‌شود. مبلغ وام اشتغال سربازی در سال ۱۴۰۰ یکصد میلیون تومان بوده است و در سال ۱۴۰۱ مبلغ وام مهارت سربازان به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. خبرهای زیادی در مورد روش پرداخت وام، مدت بازپرداخت وام سربازی، سود وام و روش ثبت نام وام مهارت سربازان در دسترس نمی‌باشد اما تیم تحریریه ساد۲۴ در این مقاله یک روش عالی برای دریافت وام مهارت سربازان را به شما معرفی می‌کند پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

وام سربازی سال ۱۴۰۱ به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

چه کسانی می‌توانند وام سربازی بگیرند

همان طور که از نام آن مشخص است این وام ویژه سربازان کلیه دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد فقط باید دو شرط زیر را داشته باشند:

 • خدمت سربازی آن‌ها تمام شده باشد.
 • گواهینامه مهارت از فنی و حرفه‌ای داشته باشند.
 • تاریخ تمام خدمت از سال ۹۷ به بعد باشد.

چگونه وام بدون ضامن بگیریم؟ عنوان مقاله‌ای است که پیشنهاد می‌کنیم در وبلاگ ساد۲۴ مطالعه نمایید.

کدام بانک وام ویژه سربازان پرداخت می کند

کدام بانک وام سربازی پرداخت می‌کند؟

حتما در جواب این سوال در مورد پرداخت وام سربازی توسط بانک سپه، بانک انصار، تجارت، ملی، ملت و… را شنیده‌اید اما باید بدانید تمام این بانک‌ها وام سربازی ۱۰۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۰ و وام ۳۰ میلیون تومانی سربازی را در گذشته پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر مشخص نیست کدام بانک‌ها متصدی پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی اشتغال سربازان می‌باشند.

به احتمال زیاد وام سربازان توسط بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه پرداخت خواهد شد.

شرایط دریافت وام سرباز سپاه و وام سرباز ارتش

شرایط دریافت وام سربازی سپاه چگونه است؟

شرایط دریافت وام سربازی سپاه با وام سربازی ارتش هیچ تفاوتی ندارد و سرباز هر ارگانی که باشید مبلغ وامتان در سال ۱۴۰۱، یکصد و پنجاه میلیون تومان است. سود وام، مدت بازپرداخت و… را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید:

مبلغ وام سربازی۱۵۰ میلیون تومان
سود وام سربازی۲ الی ۴ درصد
مدت بازپرداخت وام سربازی ۷ سال
ضامن وام سربازیمشخص نیست

نکته: اولویت پرداخت وام مهارت سربازی با کسانی است که جهت ایجاد اشتغال و یا ازدواج درخواست وام دارند.

صفر تا صد روش دریافت وام اشتغالزایی از بانک را در این مقاله بخوانید.

روش دریافت وام مهارت سربازی

وام مهارت سربازی ۱۴۰۱ از چه زمانی پرداخت می‌شود؟

همان‌طور که قبل‌تر گفتیم اخبار دقیقی جهت زمان ثبت نام و پرداخت وام مهارت سربازی در دسترس نیست. شما می‌توانید از طریق این مقاله از آخرین اخبار مربوط به وام مهارت سربازان باخبر شوید.

سایت ثبت نام وام سربازی

نحوه ثبت نام وام سربازی چگونه است؟

پیش‌تر گفتیم اطلاعات دقیقی در مورد نحوه ثبت نام وام مهارت سربازان در سال ۱۴۰۱ در دسترس نیست. اما به شما پیشنهاد می‌کنیم وارد سامانه سرباز ماهر شده و ثبت نام کنید. چون براساس بررسی‌های ما جهت احراز هویت و بررسی مدارک مهارت آموزی توسط ستاد کل نیروهای مسلح باید در سامانه سرباز ماهر ثبت نام نمایید. از مزایای ثبت نام در سامانه سرباز ماهر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • افزایش توانمندی سربازان
 • افزایش مهارت‌های مختلف در سربازان
 • استفاده از طرح‌های تشویقی حین خدمت
 • به کارگیری سربازان ماهر در دستگاه‌های اجرایی کشور
 • دریافت گواهینامه ملی مهارت از ریاست جمهور

شما باید کارت ملی داشته و بیش از ۱۵ سال داشته باشید و تمام مدارک هویتی و مهارتی خود را بارگزاری کنید.

خیر، شما می‌توانید هر تعداد مهارت که دارید وارد کرده و مدارک خود را بارگزاری کنید.

مدارک آموزشگاه‌های زیر معتبر است: سازمان فنی و حرفه‌ای، تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟ وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد، دانشگاه علم و کاربردی، جهاد کشاورزی، وزارت ICT، تبلیغات اسلامی و….

خیر، ثبت نام در این سامانه یکی از راه‌هایی است که شما را زودتر به جواب می‌رساند و قطعی نیست.

روش دریافت وام فوری در برنامه ساد24

چگونه وام فوری و وام بدون ضامن بگیریم؟

وام گرفتن از بانک‌ها کار سختی به نظر می‌رسد اگر شما اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشید. اگر بدانید کدام بانک چه وامی را پرداخت می‌کند و طرح‌های تسهیلات هر بانک چگونه است وام گرفتن برای شما آزاد می‌شود. در اپلیکیشن ساد۲۴، قسمت بانک و وام اطلاعات وام‌های ۳۲ بانک کشور با جزییات در اختیار شما قرار گرفته است. برنامه ساد۲۴ را از لینک زیر نصب کنید و براحتی وام بگیرید.

جمع بندی

در این مقاله شرایط دریافت وام اشتغال سربازان را با یکدیگر بررسی کردیم و فهمیدیم در حال حاضر تنها اقدام جهت ثبت نام وام مهارت سربازی ثبت نام در سامانه سرباز ماهر می‌باشد. شما می‌توانید آخرین اخبار مربوط به روش پرداخت وام سربازی را از طریق این مقاله دنبال کنید. اگر تجربه‌ای در زمینه دریافت وام مهارت سربازی دارید در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.

اسید سیتریک و کاربرد آن در صنایع غذایی

اسید سیتریک یک اسید ضعیف آلی است با فرمول شیمیایی C6H8O7 که در دو گرید صنعتی و خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد و می توان آن را در بسیاری از مواد غذایی مانند انواع میوه ها و سبزیجات یافت . اسید سیتریک خشک و آبدار از نمونه های معروف این ماده اند. مزه ای ترش و خاص دارد و به دلیل اسیدی بودن می تواند از رشد باکتری ها جلوگیری نماید به همین دلیل در صنایع غذایی از آن به عنوان نگهدارنده استفاده می شود.

اسید سیتریک

اسید سیتریک

خواص فیریکی و شیمیایی اسید سیتریک

اسید سیتریک به خاطر عطر و مزه ی ترشی که دارد در صنایع غذایی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد؛ همچنین به عنوان یک بافر عمل کرده و توانایی بالایی در حفظ کیفیت و نگهداری غذا ها از خود نشان می دهد.

در جدول زیر برخی از خواص شیمیایی و فیزیکی مهم این ماده آورده شده اند:

ساختار مولکولی این ماده نیز به صورت شکل زیر می باشد:

فرمول مولکولی اسید سیتریک

فرمول مولکولی اسید سیتریک

تفاوت بین اسید سیتریک خشک و آبدار

فرم آبدار در ساختار بلوری خود به ازای هر مولکول C6H8O7 یک مولکول آب نیز دارد که فرمول آن به صورت C6H8O7.H2O است و به آن مونوهیدرات گفته می شود. . اما فرم خشک در ساختار بلوری خود آب نداشته و فرمول آن به صورت C6H8O7 است که به آن آنهیدروز می گویند.

طرز تهیه اسید سیتریک

با وجود آن که می توان این محصول را در گرید خوراکی در غلظت های بالا در بسیاری از مرکبات یافت, اما استحصال آن در مقیاس تجاری و صنعتی به صرفه نیست. به علاوه در حال حاضر حجم تقاضایی که برای این ماده وجود دارد، بسیار دور از میزانی است که بتوان از مرکبات بدست آورد. توانایی تولید محصول فوق از تخمیر گیاهان به عنوان یک محصول جانبی این متابولیسم برای اولین بار در سال 1917 توسط یک شیمی دان آمریکایی به نام James Currie کشف شد.

روش رایج تولید این محصول، کشت دادن کپکی با نام «اسپرژیل» روی شکر است. فرآیند جداسازی و ته نشینی سبب می شود کلسیم سیترات به دست آید. مطابق واکنش زیر، از واکنش کلسیم سیترات با آب، اسید سیتریک به همراه کلسیم هیدروکسید تولید می شود:

Ca3(C6H5O7)2 + 6H2O ——->3Ca (OH)2 + 2C6H8O7

کاربرد های اسید سیتریک

این ترکیب به دلیل خاصیت اسیدی و مزه ای که دارد ، عمدتاً به عنوان ماده طعم دهنده و نگهدارنده به خصوص در نوشابه ها و شیرینی ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از این ماده برای تثبیت یا حفظ داروها و به عنوان ضد عفونی کننده در برابر ویروس ها و باکتری ها استفاده می شود.

نوشیدنی ها یا محصولات غذایی مانند سس گوجه فرنگی نیز حاوی اسید سیتریک هستند. اگرچه این ماده بطور طبیعی تولید نمی شود اما به عنوان محصول جانبی تولید پنیر ، شراب و تولید نان ترش تولید می شود.

مواد غذایی و نوشیدنی ها حدود ۷۰٪ و محصولات دارویی و مکمل های غذایی ۲۰٪ اسید سیتریک تولیدی تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟ را استفاده می کنند و ۱۰٪ باقی مانده نیز در مواد تمیز کننده بکار می رود.

استفاده از اسید سیتریک به عنوان نگهدارنده ها

از آنجا که جوهر لیمو یکی از اسیدهای خوراکی قوی است، غالبا استفاده از آن به عنوان طعم دهنده و نگهدارنده مواد غذایی و نوشیدنی ها ، به ویژه نوشابه و آب نبات است. نمک های سیترات فلزات مختلف برای رساندن مواد معدنی به شکل بیولوژیکی موجود در بسیاری از مکمل های غذایی استفاده می شوند. در هر صد گرم از این اسید 247 کیلوکالری انرژی وجود دارد. این ماده را به عنوان امولسیون کننده به بستنی اضافه می کنند.

همچنین به عنوان نمک ترش یا نمک سیتریک نامیده می شود، اسید سیتریک یک اسید آلی طبیعی، مزه ترش، و در میوه های مرکبات تشکیل شده است. اسید سیتریک ماده بلوری است که از آب این میوه ها استخراج می شود. از اسید سیتریک برای افزودن طعم اسیدی (ترش) به غذاها و نوشابه و به عنوان یک ترکیب سفت کننده در محصولاتی مانند کنسرو گوجه فرنگی استفاده می شود.

اسید سیتریک به عنوان نگهدارنده

اسید سیتریک به عنوان نگهدارنده

اسید سیتریک قابل تجزیه بیولوژیکی به طور کلی برای محیط زیست آسیب کمتری دارد و بنابراین دفع آن پس از استفاده از بیشتر اسید های فرآوری شده آسان تر است.

اسید سیتریک مونوهیدرات یک اسید تری کربوکسیلیک است که در میوه های مرکبات یافت می شود و به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی خود به عنوان ماده کمکی در داروها استفاده می شود. پایداری مواد فعال را حفظ می کند و به عنوان ماده نگهدارنده استفاده می شود. این ماده همچنین به عنوان یک اسید برای کنترل pH استفاده می شود و با کلات شدن کلسیم در خون به عنوان ضد انعقاد عمل می کند.

بطور کلی اسید سیتریک بصورت آبدار و خشک تقسیم بندی شده است که در ذیل به اختصار به تفاوت آنها میپردازیم :

تفاوت بین اسید سیتریک خشک و آبدار چیست؟

تفاوت اصلی بین اسید سیتریک خشک و آبدار این است که اسید سیتریک خشک فاقد آب تبلور است در حالی که اسید سیتریک مونوهیدرات دارای یک مولکول آب در ارتباط با یک مولکول اسید سیتریک است.

اسید سیتریک بی آب (خشک) چیست؟

شکل ظاهری این ترکیب بی رنگ و بی بو است. به صورت خشک و دانه بندی آن هیچ آبی ندارد. ما می توانیم این ترکیب را از طریق تبلور از آب گرم تولید کنیم.

اسید سیتریک بی آب از فرم مونوهیدرات در دمای ۷۸ درجه سانتیگراد تشکیل می شود. تراکم فرم بی آب ۱٫۶۶۵ گرم در سانتی متر مکعب است. در دمای ۱۵۶ درجه سانتی گراد ذوب میشود و نقطه جوش این ترکیب ۳۱۰ درجه سانتی گراد است. فرمول شیمیایی این ترکیب C6H8O7 است در حالی که جرم مولی ۱۹۲٫۱۲ گرم در مول است.

مونوهیدرات (آبدار) سیتریک اسید چیست؟

مونوهیدرات اسید سیتریک نوعی اسید سیتریک حاوی آب است. این یک مولکول آب دارد که با یک مولکول اسید سیتریک مرتبط است. ما این آب را آب تبلور می نامیم. این شکل از اسید سیتریک از طریق تبلور از آب سرد تشکیل می شود.

فرم مونوهیدرات در دمای ۷۸ درجه سانتیگراد به شکل بی آب تبدیل می شود. چگالی این ترکیب ۱٫۵۴۲ گرم در سانتی متر مکعب است. فرمول شیمیایی این ترکیب C6H8O7.H2O است و جرم مولی آن ۲۱۰٫۱۳۸ گرم در مول است. نقطه ذوب ۱۳۵ درجه سانتیگراد و نقطه جوش ۳۱۰ درجه سانتیگراد است.

برخی اوقات این اسید به عنوان یک مکمل غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از مواد مانند ویتامین ها برای جذب شدن به محیط اسیدی نیاز دارند، از این رو اسید مذکور می تواند بسیار مفید واقع شود.

#اسید سیتریک # اسید سیتریک خوراکی # C6H8O7 # اسید سیتریک خشک # اسید سیتریک آبدار # طرز تهیه اسید سیتریک

تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟

tools

در هر کجای سایت که هستید، با این دکمه به ابزارها و بخش‌های ویژه‌ سایت دسترسی پیدا کنید

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

در این بخش می توانید مهم‌ترین اخبار سایت را مشاهده نمایید. اگر می خواهید این اخبار برای شما ایمیل شود در خبرنامه ما عضو شوید.

عضویت در خبرنامه

 • همه
 • بیت‌کوین
 • اتریوم
 • داغ
 • بازار صعودی
 • بازار نزولی
 • منتخب

وال‌استریت‌ ژورنال: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در حال بررسی بایننس، کوین بیس و FTX است

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علاوه‌بر بررسی صرافی‌های کوین بیس گلوبال و بایننس، تحقیقاتی درباره پلتفرم اف‌تی‌ایکس (FTX) نیز آغاز کرده است. به گفته یک منبع آگاه، پس از سقوط ناگهانی FTX در این هفته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار به همراه وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این صرافی ارزهای دیجیتال هستند. این منبع افزود که کارکنان این ۲ آژانس مجری قانون با یکدیگر در تماس هستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران مدنی را اجرا می‌کند و وزارت دادگستری نیز جرائم جنایی از جمله کلاهبرداری را تحت پیگرد قرار می‌دهد. گفتنی است که موضوع تحقیقات کنونی SEC که ماه‌ها ادامه داشته است؛ شرکت تابعه این کسب‌وکار در ایالات متحده، یعنی صرافی FTX US است.

فقط ۳ درصد از فروش کسب‌وکار‌ها از طریق اینستاگرام است/ پیش بینی ارزش ریالی فروش دیجیتال تا پایان سال چقدر است؟

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: ۸۵ درصد از کسب و کار‌های کشور از فضای مجازی و اینستاگرام به عنوان مکمل تبلیغاتی استفاده می‌کنند و این گونه نیست که همه فروش آن‌ها از طریق آن‌ها باشد، فقط ۳ درصد از فروش کسب و کار‌ها از طریق فضای مجازی است و ۹۷ درصد آن از راه‌های دیگر و پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت امروز (شنبه هفتم آبان ماه 1401) در نشست خبری، با اشاره به آسیب کسب و کارهای مجازی و فیزیکی به واسطه اتفاقات اخیر اظهار داشت: در دو ماه گذشته کسب و کارهای مجازی و فیزیکی بسیاری آسیب دیده اند که به دلایل مختلف، اعم از فیلترینگ و شرایط خاص کشور و بعضا مشکل در پرداخت های اینترنتی بوده است. معاون وزیر صمت افزود: خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت، دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها، حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.

شاه میرزایی با اشاره به برخی آمار ـ که غیرواقعی از زیان کسب و کارها با قطعی اینترنت ارائه شده ـ اظهار داشت: ۸۵ درصد کسب و کارهای کشور، از فضای مجازی و اینستاگرام استفاده می‌کنند و این گونه نیست که همه فروش آنها از طریق آنها باشد، فقط ۳درصد از فروش کسب و کارها از طریق فضای مجازی است و ۹۷ درصد آن از راه‌های دیگر و پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برخی پلتفرم‌های داخلی ما مستقیما به درگاه اینترنتی متصل هستند و ویژگی‌های دیگری نیز در این پلتفرم‌ها تعبیه شده که می‌تواند برای فروش خدمات و کالا مناسب باشد. کل فروش دیجیتال سال گذشته، ۱,۲۳۰ هزار میلیارد تومان بود که پیش‌بینی می‌شود، این عدد امسال با رشد ۱۳ درصدی به ۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که ۱۷ درصد از کل فروش در روش‌های مختلف در کشور را که حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان است، شامل می‌شود.

معاون فاطمی امین خاطرنشان کرد: محدودیت در اینترنت فقط موجب تاخیر در خرید مردم می‌شود و تاثیری در میزان ۹۷ درصد فروش کالاها و خدمات از طریق پلتفرم‌های داخلی که در انواع مختلف از قبیل سایت‌های داخلی، شبکه‌های پوز، شبکه‌های پرداخت، پایانه‌های فروشگاهی و انواع و اقسام پلتفرم‌ها انجام می‌شود ندارد، زیرا روی پلتفرم‌های داخلی است و به همین دلیل، باید از فضای تجارت الکترونیکی داخلی کشور حمایت کنیم.

فقط سه درصد از فروش کسب‌وکار‌ها از طریق اینستاگرام است/ پیش بینی ارزش ریالی فروش دیجیتال تا پایان سال چقدر است؟

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود درباره کد رهگیری کالاها اظهار داشت: در لوازم یدکی تاکنون ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شده که این رقم در سال گذشته، کمتر از ۱۰۰ میلیون کد رهگیری بود و با احتساب محصولات دخانی به هفت میلیارد کد رهگیری رسیده است.

کارت‌های اعتباری خرید در راه است

وی تصریح کرد: دولت برای ایجاد تقاضا و رونق کسب و کارها در نظر گرفته است با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان، کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص دهد که مردم نسبت به خرید کالاها و خدمات اقدام کرده و بعد از آن هزینه آن را در قالب اقساط پرداخت کنند.

شاه میرزایی همچنین گفت: تعداد شناسه کالا در سال جاری به حدود ۹۵۰ هزار شناسه می‌رسد و سامانه‌های کالاها و خدمات به سامانه انبارها در سامانه جامع تجارت متصل می‌شود.

به گفته معاون وزیر صمت، برای شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات ۶۳۵ هزار کد نقش در تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟ کشور داریم که کد رهگیری برای کالاها و خدمات در سامانه اطلاعات وارد می‌کنند که این سامانه به سامانه جامع تجارت متصل است و بنابراین، می‌توان به بحث قاچاق کالا و احتکار و انبارهای کالاها مرتبط شد که کالاهای قاچاق شناسایی می‌شوند.

معاون وزیر صنعت در مورد ترمیم قدرت خرید مردم گفت: در مذاکراتی که با چند بانک عامل انجام گرفته، قرار شده کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومانی و تا سقف کل اعتبار پنج هزار میلیارد تومان به مردم داده شود تا تقاضای مؤثر در جامعه تقویت گردد.

وی گفت: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرح‌هایی است که نیاز کشور است؛ اما کارت خرید اعتباری ارتباطی به آن ندارد و کالابرگ الکترونیکی تصمیم کل دولت خواهد بود که با همکاری وزارت صنعت، وزارت رفاه و سایر مجموعه‌ها انجام خواهد شد، اما کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای تقویت کسب و کارها و تقویت تقاضای خانوارها در نظر گرفته می‌شود.

شاه میرزایی اظهار داشت: سامانه فروشگاهی که در نظر گرفته شده است، متصل به سامانه انبارهای فروشگاه خواهد بود و همچنین در بخش فروش لوازم خانگی، باید خدمات پس از فروش و گارانتی که به مصرف‌کننده می‌دهند، دارای کد رهگیری داشته و قابلیت پیگیری باشد . در این باره باید گفت، تاکنون دو نوبت فراخوان برای اتحادیه‌ها صادر شده است تا گارانتی که به مردم ارائه می‌کنند، قابل پیگیری و رهگیری باشد.

جدیدترین خبر از اجرای کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر

وی بیان کرد: اگر کالابرگ الکترونیکی راه‌اندازی شود، با کارت‌های موجود بانکی دست مردم خواهد بود و قرار نیست کارت جدیدی صادر شود، اما کارت خرید اعتباری که در همه جای دنیا مرسوم است ـ که مردم اول کالا خرید می‌کنند و در آخر ماه پولش را می‌دهند ـ نیاز فعلی کشور است و در راستای تقویت تقاضای مردم خواهد بود.

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در حال حاضر ۵۸۰۰ فروشگاه به سامانه‌های الکترونیکی و نظارت متصل شده و ۱۰ هزار فروشگاه دیگر هم در حال اتصال است و تا آخر سال، شمار بسیاری از فروشگاه‌ها به سامانه نظارت متصل می‌شوند.

شاه میرزایی اظهار داشت: طرح اجرای کالابرگ الکترونیکی در چهار شهر گرمسار، آبیک‌، دماوند و فیروزکوه اجرا شده و از نظر مجهز بودن سامانه‌های الکترونیکی از خیلی از کشورها جلو هستیم.

به گفته وی، ۱۲ هزار قلم کالا در فروشگاه‌هایی که به سامانه نظارت الکترونیک وصل هستند ارائه می‌شود؛ اما اقلامی که قرار است از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود، در ۴۰۰ هزار فروشگاه ارائه خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.