اندیشه یک معامله گر حرفه ایتصویر جلد ویژه‌نامه پنجمین « ۱۰ روز با عکاسان ایران»

مربی معامله گری - قسمت 1

انسانها در طول تاریخ بسیاری از مهارت‌های خود را بـا مشـاهده رفتـار حیوانـات بـه دست آورده اند و ما نیز می توانیم با یادگیری ویژگی های رفتاری برخی از حیوانات، مهارت‌هایی را در حد حرفه‌ای به دست آوریـم کـه بـه پیشـرفت مـا در هـر زمینـه‌ای به خصوص معامله گری کمک می کند. در حرفه معامله‌گری از چهار حیـوان خارپشـت، لاک پشت، مورچه و عقاب می توان به ترتیب ویژگی تمرکز، صبر، سخت کوشی و شجاعت را آموخت. در نهایت، زمانی که تمام این مهارت‌ها را به دست آوردیـم، بـه مهـارت خـود انسان می‌رسیم که همان مهارت استادی است که از خصیصه انطبـاق بـالای انسان با شرایط گوناگون به دست می آید. این خصوصیت، راز بقای انسان و دلیل برتری او نسبت به سایر حیوانات بوده است.

در این سلسله مقالات که از کتاب "مربی معامله‌گری روزانه" نوشته برت استینبارگر برداشت شده، سعی شده تا بهترین مطالب کتاب به زبانی ساده و روان، تا حد امکان در مورد مربی‌گری، روانشناسی و عملکرد معاملاتی به شما آموزش دهد تا بتوانید برای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی به مربی خود تبدیل شوید و قبل از ورود به میدان نبرد معاملاتی، برنامه و تصمیم هایتان را به خود یادآوری کنید.

9Y8eRCKkqyVU6p86YTpKKJODGz3cuGFi2LGL5oha.jpg

روزمرگی در معامله‌گری

زمانی که مربی معامله‌گری خود هستید، وظیفه شما این است که همیشه هوشیار بمانید و برای ریسک‌ها و فرصت‌ها گوش به زنگ باشید. یکی از بزرگ ترین تهدیدها، به حالت ناخودآگاه درآمدن است، وضعیتی که در آن رفتار ما، بدون تفکر و آگاهی کامل از موقعیت است. اگر محیط معامله‌گری تان را تغییر دهیـد، مجبـور بـه انطبـاق بـا محیط جدید می شوید و بدین ترتیب روزمرگی را از بین می برید. اگر محیط شما همیشه یکسان باشد، به رفتارها، اندیشه یک معامله گر حرفه ای تفکرات و احساسات یکسان گرایش پیـدا خواهید کرد. دلیـل گرفتار شدن در الگوهای فکری و رفتاری تکراری، غرق شدن در روزمرگی و محیط‌های فیزیکی و احساسی مشابه است. در واقع، علت تکرار الگوهای مشابه ایـن اسـت کـه با شرایط فعلی زندگی ما عجین شده اند. سوالی که مطرح می شود این است، چطور می توانیم محیط معاملاتی خـود را تغییر دهیم؟

در ادامه تعدادی از فعالیت‌هایی که برای اجتناب از روزمرگی در معامله‌گری کارایی دارند را توضیح میدهم:

به دنبال دیدگاه‌های متفاوت باشید

گفتگو با معامله‌گرانی که متفاوت از شما معامله می کنند ( از نظر تایم فریم، بازار و سبک معاملاتی)، این گفتگو می‌تواند به پایبندی شما به دیدگاه‌های معاملاتی خود یا مورد پرسش قرار دادن آنها کمک کند. خوانش مسائل از منظری جدید باعث می‌شود ایده‌ها و فرضیه‌هایتان را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنید. به عنوان مثال، در سـه مـاهـه پایانی سال ۲۰۰۷ با بررسی نظراتی که با دیدگاه‌های من در تضاد بودند، توانستم نظر تحلیلی خـود را اصلاح کرده و جلوی ضرر بزرگی را بگیرم.

تایم فریم‌های بالاتر را بررسی کنیـد

بـه راحتـی مـی تـوان در تصویرهای کوتاه مدت بازار گم شد؛ به همین دلیل، بررسی دوره‌ای نمودار تایم فریم بالاتر و بررسی موقعیت فعلی قیمت در زمینه بزرگتر بازار بسیار اهمیت دارد. در واقـع برخی از بهترین ایده‌های معاملاتی اندیشه یک معامله گر حرفه ای با یک تصویر بزرگ آغاز و سپس برای معامله به تایم فریم‌های پایین تر منتقل می‌شوند. بررسی تایم فـریـم‌هـای بـالاتر مـانع از انجام معاملاتی می‌شوند که تنها بر اساس اطلاعات ناکافی و از چند تیک قیمتی گذشته بازار به دست آمده اند. به شخصـه نـواحی حمایت و مقاومـت بلندمـدت، نواحی رنج یا مناطقی با مارکت پروفایل با ارزش را در تایم فـریـم بـالاتر بررسی می کنم. ممکن است موضوعی که از یک دیدگاه درسـت بـه نظـر مـی رسـد، از دیدگاه دیگر کاملا اشتباه باشد؛ بنابراین اگر موردی در بازار به نظرم بدیهی آمـد، تایم فریم را تغییر میدهم تا وضعیت را از دیدگاهی کاملا جدید بررسی کنم.

بازارهای مرتبط را بررسی کنید

گاهی عملکـرد یک سهم یا یک گروه مشخص می‌کند که در کلیت بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؛ مثلا آیـا شـاهد یک رشد قیمتی گسترده در اوراق درآمد ثابت هستیم؟ آیا منحنـی بـازدهی در حـال شتاب گرفتن یا از دست دادن قدرتش است؟ آیا شکست در یک جفت ارز زودتـر از سایرین اتفاق می افتد؟ به عنوان مثال، من در زمان انجام معامله، وضعیت بخش صندوق‌های قابل معامله را بررسی می‌کنم تا متوجـه شـوم آیـا بازارهای سهام در حرکتی رونددار هستند یا در محدوده‌ای رنج در حـال نوسـان انـد. با بررسی ریسک پذیری یا ریسک گریزی در معاملات معامله‌گران اوراق قرضـه مـی تـوانم در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم بگیرم. زیر نظـر داشـتن کلیـت بـازار ، مـانع از درگیر شدن در ایده‌های از پیش فرض شده می شود.

زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید

همان طـور کـه بـرای تجدیـدقوا بـه مسافرت می رویم ، استراحت کردن و فاصله گرفتن از مانیتور کامپیوتر کمک می‌کند که دیدی تازه از بازار به دست آوریم. حفظ تمرکز در موقعیـت‌هـایی که واضح و مشخص هستند ساده است؛ اما با عقب کشیدن و پاک کردن ذهن می توانیم اندیشه یک معامله گر حرفه ای موقعیت‌هایی را که چندان وضوح ندارند، بهتر ببینیم. برای من استراحت بعد از معاملات ضررده بسیار مفید بوده است؛ چراکه می توانم دربـاره ضـرر آن معامله فکر کرده و نکته آموزنده‌ آن را دریابم .

mfKmrRaND8bXwZZTdUNVD9pa8FrVq83FEUvxEPxp.jpg

نکته راهنمای مربیگری

بسیاری اوقات، دیدگاه‌های متفاوتی از وضعیت بازار وجود دارند که ما آنها را نادیـده می‌گیریم، در حالی که مهم هستند. چراکه در برخی ترازها می توانند تهدید کننده باشـند. به دنبال تفسیرهایی بگردید که بیشترین اختلاف را بـا عقیـده شـما دارند و از خـود بپرسید : « اگر این تفسیر از بازار محقق شود، دیدگاه من در مورد بازار چه خواهـد بـود. » اگر عادت دارید دیدگاه‌های متفاوت را به سرعت رد کنید، از این به بعد یک شانس دیگر به آنها بدهید. اگر نکته قابل قبول یا مهمی در این دیدگاه‌ها نیافتید، لزومی هم نـدارد که نسبت به آنها حالت تدافعی به خود بگیرید.

برگرفته از کتاب " مربی معامله‌گری روزانه " - نوشته برت استینبارگر

کتاب «فیلسوف وطنی» را مطالعه کنید تا با «ملاصدرا» و «دینانی» بیشتر آشنا شوید

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، کتاب فیلسوف وطن (حکیم ملاصدرا و استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی) به قلم اسماعیل منصوری لاریجانی به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

به باور نگارنده، ملاصدرا فیلسوف وطن است، چرا که نه تنها عقل و اندیشه را مولود هستی می‌داند، بلکه عقل را هم زبان هستی می‌داند و با سفر چهارگانه، به تفسیر یافته‌ها و حقایق و اسرار نهفته در آن می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

از نظر ملاصدرا سالک راه خدا عقل است که از لوازم حرکتش ذکر و توجه به خداست. دینانی نیز به طور بیّن و روشن، از خاستگاه هستی سخن می‌گوید و زلف اندیشه او، خاصه در باب جبر و اختیار به آرای ملاصدرا گره می‌خورد.

اثر حاضر با عنوان «فیلسوف وطن» با معنای خاصی که از وطن و فیلسوف اراده می‌کند، نخست ملاصدرا و به تبع او غلامحسین ابراهیمی دینانی را مصادیق بارز این مفهوم می‌داند و به کمک آرا و استدلال‌های درج شده در آثار این دو متفکر، آن‌ها را در قامت فیلسوف وطن به علاقه مندان اندیشه یک معامله گر حرفه ای معرفی می‌کند.

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۶۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

سوپرکاپ به کرمان رفت/ مازندرانی‌ها همچنان آرزو به دلِ میزبانی از یک رویداد مهمِ فوتبالی!

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، این روزها بحث داغ برگزاری سوپرجام فوتبال ایران مجدد بر سر زبان ها افتاده است. استقلال و نساجی به عنوان قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی فوتبال ایران حالا ۱۱ آبان برگزار کننده سوپرجام فوتبال ایران هستند.

دیداری که خیلی از هواداران عاشق نساجی بی‌صبرانه منتظر برگزاری آن بودند. اما بحث عجیب این روزها عدم مشخص شدن ورزشگاه محل برگزاری این دیدار و همچنین حضور یا عدم حضور تماشاگران بود که حالا شب گذشته، شهر کرمان به عنوان میزبان سوپرجام معرفی شده است.

خبرهای ضد و‌نقیض زیادی در خصوص محل برگزاری این دیدار به گوش می‌رسید و باشگاه نساجی هم پیشنهادی به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال داشت.

مازندران در رشته فوتبال میزبان هیچ رویداد مهمی نبوده است. سوپرجام شاید فرصتی بود تا فدراسیون فوتبال نگاه ویژه ای به این استان فوتبال خیر داشته باشد. اما امسال هم خبری نشد و تا این حسرت چندین ساله شود.

استانی که معدن فوتبالیست است و تعداد زیادی از بازیکنان این استان در لیگ برتر، لیگ یک و سایر لیگ‌های مختلف کشور حضور دارند و تعدادی هم در خارج از مرزها لژیونر فوتبال کشور هستند.

شاید وقت آن بود که مازندران در این زمینه و در برگزاری اینگونه رویدادها هم نقش داشته باشد. چیزی از فدراسیون و سازمان لیگ کم نمی‌شد اگر میزبانی سوپرجام را به مازندران واگذار می‌کرد. علاوه بر نساجی، استقلال هم در مازندران کم طرفدار ندارد و شاید این موضوع و میزبانی نساجی در سوپرجام مورد مخالفت باشگاه استقلال هم قرار نمی‌گرفت.

به هرحال استانی مثل مازندران که حالا استانداری فوتبال دوست هم دارد، می‌توانست در ورزشگاه نونوار شده وطنی که مزین به نام شهید هم است، میزبان این رویداد مهم باشد.

* ورزشگاه وطنی در اختیار نساجی

تعویض چمن ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر بهانه خوبی بود که این ورزشگاه پیر، حسابی نونوار شود. البته این سرعت عمل در بازسازی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر را به جرات می‌توان گفت که، باشگاه نساجی مدیون پیگیری‌های استاندار فوتبال دوست مازندران است.

امتیاز مثبتی که آقای استاندار برای فوتبال مازندران از حضور رئیس جمهور در مازندران گرفت، برگ‌ برنده بازسازی این ورزشگاه مهم در مازندران بود.

ماراتن ۱۰ روزه‌ای که در تهران تمرکز دارد

ماراتن ۱۰ روزه‌ای که در تهران تمرکز دارد


توضیح سایت عکاسی: این مصاحبه توسط انجمن عکاسان ایران برای درج در «ویژه نامه پنجمین ۱۰ روز با عکاسان ایران» اوایل آذر ۹۵ انجام شده است که مصاحبه منتشر شده با ویرایشی مختصر در سایت عکاسی باز نشر می‌شود.

علیرضا نیک‌نژاد؛ مدیر سایت عکاسی، از فعالان رسانه‌ای حوزه عکس است که درباره ۱۰ روز با عکاسان و انجمن عکاسان ایران با او گفت‌وگو کردیم تا نظراتش را به‌عنوان نماینده یک طیف رسانه‌ای در حوزه عکاسی جویا شویم.

– به نظر شما رویداد ۱۰ روز با عکاسان در این چند دوره چه مسیری را طی کرده است؟ این مسیر را اثرگذار و رو به رشد می‌دانید؟

من با این شیوه برگزاری ۱۰ روز با عکاسان موافق نیستم.

برای من مشخص نیست در این پنج سال چه اصراری به برگزاری ماراتن ده روزه‌ای است که در تهران تمرکز دارد. اعضای هیأت مدیرهٔ قبلی و فعلی انجمن عکاسان ایران قول داده بودند که این برنامه را در مقیاس کوچک‌تر در شهرهای دیگر برگزار کنند، اما نمونه قابل‌توجهی از ۱۰ روز با عکاسان را که در شهرهای دیگر انجام‌شده باشد، ندیدیم.

دیگر فعالان این حوزه مانند سایت دوربین دات نت توسط احسان رأفتی مشابه این برنامه را هر سال برگزار می‌کنند، یا جشن تصویر سال توسط سیف‌الله صمدیان سال‌هاست که برپا می‌شود، بنابراین خلایی در این زمینه وجود نداشت که امروز ۱۰ روز با عکاسان به این شکل برگزار شود.


– اینکه برنامه جامعی هرسال از سوی انجمن با حضور طیف‌های مختلف عکاسی و مشارکت گسترده هنرمندان برگزار می‌شود تا آخرین مسائل، دیدگاه‌ها و اتفاقات عکاسی به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود، ضرورتی ندارد؟

به این صراحت نمی‌توان گفت همه طیف‌ها و با مشارکت گسترده عکاسان این برنامه برگزار می‌شود قطعا بخش‌هایی از جامعه عکاسی با انجمن برای حضور در این برنامه به توافق نرسیدند و عده‌ای هم به دلیل شیوه برگزاری انتقادهایی دارند که مشارکت نکردند. اگر لازم باشد می‌توانم فهرستی از غایبین ۱۰ روز با عکاسان تهیه و ارایه کنم.

آنچه که از برگزاری ۱۰ روز با عکاسان برداشت می‌شود این است که به یک مانور و اعلام موجودیت برای انجمن تبدیل شده است. ماراتنی نفس‌گیر و بعضا" پرهزینه که تعدادی نمایشگاه و نشست و سخنرانی در آن برگزار شود، اگرچه بیشتر محتوای این نمایشگاه‌ها و نشست‌ها خوب و حرفه‌ای است و نمی‌توان انتقادی به آن‌ها وارد دانست ولی تجمیعشان در یک بازهٔ زمانی فشرده خوب نیست. انجمن می‌تواند این نشست‌ها را در طول سال و در شهرهای مختلف برگزار کند.


تصویر جلد ویژه‌نامه پنجمین « ۱۰ روز با عکاسان اندیشه یک معامله گر حرفه ای ایران»

– در واقع پس نقد شما به بازهٔ زمانی برگزاری و تمرکز آن در تهران است.

بله، تعداد برنامه‌ها و نشست‌ها به‌قدری فشرده است که سه نشست در یک زمان برگزار می‌شود و مخاطب باید برای حضور در آن‌ها انتخاب کند، چرا این برنامه به نحوی برگزار نمی‌شود که همه بتوانند از آن استفاده کنند.
این رویداد، یک جشنواره ملی مانند جشنواره فیلم فجر نیست بلکه برنامه یک تشکل فراگیر عکاسی است، هدف باید ارائه خوب و آرام موضوع باشد.

این در حالی است که هیچ برنامه مستمر و چشمگیری از سوی انجمن عکاسان در طول سال نمی‌بینیم و انجمن سعی دارد در ۱۰ روز با عکاسان همه را راضی نگه دارد به همین دلیل برنامه‌های ضعیف و قوی در کنار هم ارائه می‌شود و در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که در یک گالری آنقدر ازدحام بود که چند برابر ظرفیت مخاطبان ایستاده برنامه‌ای را دنبال می‌کنند و جایی برای حضور بیشتر علاقه‌مند نبود و در سالن کنار نشستی با ۵ نفر برگزار می‌شد.

باید دید آیا نتیجه به‌دست آمده از دوره‌های گذشته برای برگزار کننده و مخاطب رضایت بخش بوده است؟ این‌همه فشار بر برگزارکنندگان در این رویداد و خروجی‌اش ارزش آن را داشته، فکر می‌کنم عایدی که این رویداد برای جامعه عکاسی دارد متناسب با زحمت و هزینهٔ انجام‌شده برای اجرای آن نیست. نیاز است که یک نفر جسورانه بگوید که برگزاری ۱۰ روز با عکاسان به این شیوه اشتباه است و این شیوه برگزاری در شأن انجمن نیست و از یک جایی اصلاح شود.

– ۱۰ روز اندیشه یک معامله گر حرفه ای با عکاسان که نافی فعالیت‌های مستمر سالیانه انجمن نیست.

در اینجا باید سؤال کرد انجمن عکاسان ایران در طول سال چه‌کارهایی انجام داده است؟ با این سهم خواهی که دیگر انجمن‌های عکاسی از برنامه ده روز دارند خودشان در طول سال چقدر فعالیت می‌کنند، چرا باید همه‌چیز در حوزه عکاسی در سبد این ده روز ریخته شود، اگر منظور این است که هماهنگی و همدلی تشکل‌های عکاسی به نمایش گذاشته شود انجمن‌ها می‌توانند یک روز در سال با یک عنوان مناسب، جشن وفاق بگیرند و یک میهمانی بزرگ در سالنی مانند وزارت کشور برگزار کنند.

انجمن‌ها یک سال خانه هستند و همه مسائل در ده روز اتفاق می‌افتد، انجمن‌ها در طول سال چه فعالیتی دارند و چند نمایشگاه و نشست برگزار می‌کنند؟ آنچه از اتفاقاتی مانند نشست علمی و کارگاه آموزشی در طول سال برگزار می‌شود از تعداد انگشتان دست هم کمتر است. حالا رسیدگی به مسائل صنفی و درونی تشکل‌ها که بماند.


– ولی خوب استقبال بسیار خوبی از این برنامه در دوره‌های قبل شد، حتی بسیاری از علاقه‌مندان برای این برنامه از شهرستان به تهران می‌آیند، این برنامه به‌نوعی به یک خواسته جامعه عکاسی تبدیل‌شده است.

قبول ندارم. من بازخورد‌ها را از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی می‌گیرم. تعدادی که از شهرستان برای این ۱۰ روز به تهران می‌آیند نسبت به کل مخاطبان در سراسر ایران بسیار کم هستند حتی نسبت به تعداد اعضاء شهرستانی انجمن هم تعداد کمی است. اثبات اینکه برگزاری این برنامه خواسته جامعه عکاسی است کار دشواری است و به استناد آن ادامه‌اش داد را اندیشه یک معامله گر حرفه ای کار صحیحی نمی‌دانم.

اگر پای صحبت برگزار کننده و شرکت کننده بنشینید بعد از این همه تلاش و حجم بالای کار برای برگزاری ده روز، در ‌‌نهایت نه مخاطب راضی است و نه برگزارکننده.


گفت‌و‌گو با علیرضا نیک‌نژاد؛ مدیر سایت عکاسی در ویژه‌نامه «۱۰ روز با عکاسان»


– همان‌طور که احتمالاً مطلع هستید شعار این دوره از ده روز با عکاسان «عکاسی امروز، فرصت‌های جدید» است، این عنوان از نظر شما چه جنبه‌هایی دارد؟

این موضوع برای طرح در جامعه عکاسی مقدمات و پیش‌زمینه‌ای می‌خواهد که باید بسترهای لازم آن توسط انجمن و سایر تشکل‌ها فراهم می‌شد، باید دید تعریف ما از عکاسی امروز چیست، باید در بیانیه‌ای توضیحی در این زمینه داده شود.

شعار و شیوه برگزاری دارای اشکال است، در ابتدای صحبت هم گفتم که باید توضیح داده شود که تفاوت جشن تصویر سال و برنامه ۱۰ روز با عکاسان چیست؟ این‌ها همپوشانی دارند، مثلاً جشنواره‌ای که دوربین دات نت برگزار می‌کند به‌تنهایی و بدون هیچ تشکیلاتی با امکانات محدود خروجی مانند همین ۱۰ روز اندیشه یک معامله گر حرفه ای با عکاسان دارد. بهتر این بود که اگر کم و کاستی در این برنامه‌ها بود انجمن به جای ورود به برگزاری ۱۰ روز با عکاسان برنامه‌های مشابه و با سابقه طولانی را حمایت و تقویت می‌کرد.

انتظار من از انجمن عکاسان ایران اقدام‌های فراگیر و موثر برای جامعه عکاسی است که در توان دیگران نباشد.

– شما پس مخالف ایجاد فضاهای جدید برای گفتمان در عکاسی هستید؟

ما خلاء ارائه کار و گفت‌وگو نداریم، انجمن عکاسان می‌تواند وظایف خطیرتری داشته باشد، این‌همه زحمت و چالش برای برگزاری این رویداد نه مطلوب انجمن است و نه مخاطب. انجمن باید مطابق اساسنامه و اهداف تعریف شده وارد حوزه‌های تخصصی شود، مسائل کلان‌تر و زیرساختی وجود دارد مانند حقوق صنفی، حقوق عکاسان، بیمه اعضاء، موضوع مالکیت عکس و کپی‌رایت، مثلاً الان در مورد قیمت‌گذاری عکس در شاخه‌های مختلف عکاسی ابهام داریم، که این موضوعات در کمیته‌های انجمن همواره صحبت می‌شود، انجمن باید موضوعات اساسی را دنبال کند نه اینکه مشغول و گرفتار برگزاری ۱۰ روز با عکاسان شود، می‌تواند این مراسم‌ها را برون‌سپاری کند.

برگزاری این رویداد و فعالیت‌های فعلی انجمن عرصه را برای من به عنوان سایت عکاسی تنگ نمی‌کند ولی اینکه سایت انجمن اخبار سایت‌های دیگر را بازنشر کند، در شأن انجمن نیست، توان و انرژی که باید صرف کارهای مفید و منحصر به فردی شود که فقط در توان انجمن عکاسان ایران است با انجام چنین کارهایی در حال هدر رفتن است. کار انجمن بازنشر خبر نیست. اگر سایت انجمن قرار است خبری منتشر کند گزارش جلسات هیأت مدیره و فعالیت‌های داخلی انجمن را منعکس کند نه کپی مطالب دیگر سایت‌ها، این چه کاره بیهوده‌ای است؟

اطلاع دارم که در کمیته‌های انجمن کارهای زیادی انجام شده و به موضوعات مختلف پرداختند ولی تلاش‌ها در نیمه‌راه رهاشده است، مانند آموزش عکاسی، انجمن می‌تواند به این موضوع ورود کرده و آن را هدایت کند و مراکز معتبر آموزشی را به عنوان یک مرجع و تشکل فراگیر معرفی کند. در این مسائل مهم اتفاق عملی نمی‌بینیم.

لازم است گزارش جلسه‌های هیأت مدیره منتشر شود، چرا گزارش جلسات انجمن منتشر نمی‌شود؟، چرا انجمن طوری عمل می‌کند که حتی زمانی که فراخوان برای نشست سالیانه و مجمع عمومی می‌دهد تعدادی بسیارکمی در آن شرکت می‌کنند؟، چرا از بین اعضای انجمن فقط تعداد کمی حق عضویت پرداخت می‌کنند و چرا بنا بر قانونی انجمن نمی‌تواند عضویت آن‌ها را قطع کند.

این‌ها همه مسائلی است که مهم‌تر از برگزاری «۱۰ روز با عکاسان» است که امیدوارم انجمن در این زمینه تجدیدنظر کند.

سایت عکاسی آمادگی دارد تا دیدگاه و نظرات شما را درباره «۱۰ روز با عکاسان» به صورت یادداشت مستقل و یا از طریق نظرات همین مصاحبه منعکس کند.

توضیح سازمان انرژی اتمی درباره «دسترسی غیرمجاز از مبداء یک کشور خارجی، به سامانه پست الکترونیک یک شرکت تابعه»

توضیح سازمان انرژی اتمی درباره «دسترسی غیرمجاز از مبداء یک کشور خارجی، به سامانه پست الکترونیک یک شرکت تابعه»

اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: مطالب منتشره در فضای مجازی مبنی بر نفوذ به سرور پست الکترونیک شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی با هدف جلب توجه عموم و فضاسازی‌های رسانه‌ای صورت گرفته است. واحد فناوری اطلاعات شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی اعلام کرد: دسترسی غیرمجاز از مبداء یک کشور خارجی مشخص، به سامانه پست الکترونیک این شرکت منجر به انتشار محتوای برخی از پست‌های الکترونیکی در فضای مجازی شد. در پی این امر، واحد فناوری اطلاعات شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی اندیشه یک معامله گر حرفه ای بر اساس ترتیبات پیش‌بینی شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضمن انجام اقدامات لازم و پیشگیرانه، موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد و گزارش اولیه خود را به مسئولان سازمان انرژی اتمی ارائه کرد. لازم به ذکر است که محتوای موجود در ایمیل‌های کاربران حاوی پیام‌های فنی و تبادلات معمول و جاری روزمره است. بدیهی است هدف از انجام این‌گونه تلاش‌های غیرقانونی که از روی استیصال انجام می‌شود، به منظور جلب توجه عموم، فضاسازی‌های رسانه‌ای و عملیات روانی بوده و فاقد هرگونه ارزش دیگری است. یک گروه هکری به نام «بلک ریوارد» (پاداش سیاه) مدعی شده بود با رخنه اطلاعاتی به شرکت مادر نیروگاه هسته‌ای بوشهر به اسناد و اطلاعاتی از جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست یافته است. در اسناد جدیدی که گروه بلک ریوارد هم‌رسانی کرده نیز عکس‌ها و نقشه‌هایی از تاسیسات هسته‌ای، قراردادهای میان نیروگاه بوشهر و شرکت‌های دیگر، فیش‌های پرداخت و اسناد مربوط به ارزیابی ایمنی تاسیسات دیده می‌شود. گروه بلک ریوارد پیش از همرسانی اسنادی که می‌گوید با رخنه به شرکت اندیشه یک معامله گر حرفه ای مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به دست آورده، پیامی در شبکه‌های اجتماعی همرسانی کرد و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شد. شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر یکی از زیرمجموعه‌های شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است. ۲۱۲۲۰

واکنش رسانه شورای عالی امنیت ملی به مواضع تند حسن عباسی

رسانه رسانه شورای عالی امنیت ملی نوشت: حسن عباسی سخنگوی هیچ بخشی از حاکمیت نیست.

واکنش رسانه شورای عالی امنیت ملی به مواضع تند حسن عباسی

رسانه رسانه شورای عالی امنیت ملی نوشت:

حسن عباسی سخنگوی هیچ بخشی از حاکمیت نیست و اظهاراتش مثل اظهارات همه تریبون داران دیگر که موافق یا مخالف جمهوری اسلامی هستند نظرات شخصی اوست.

حمایت از اغتشاش و ناامنی علیه ملک و ملت به بهانه اظهارات یک فرد غیرمسئول می تواند غبار ناخواسته ای بر چهره یک قهرمان باشد.

واکنش رسانه شورای عالی امنیت ملی به مولضع تند حسن عباسی

حمله حسن عباسی به فوتبالیست‌ ها و سلبریتی‌ ها

واکنش تند حسن عباسی به زندگی فرزندان مسئولین در خارج از کشور / ویدئو

گزارش برجامی علی باقری در جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی/ جمع‌بندی نظرات کارشناسی در حال تدوین نهایی است

ایران متن موجود را به‌ عنوان توافق نهایی قبول ندارد

خیلی راحت می توان دهان باز کرد و به همه توهین کرد/ ورزشکاران پای آرمانهایی ایستاده اند که شما فقط ادعایش را دارید

 • سایت رهبر معظم انقلاب
 • سایت دولت
 • رسانه فرهنگ و هنر
 • سایت پژواک پیام
 • خرید بلیط هواپیما
 • neuralink
 • وکیل پایه یک
 • هایک ویژن
 • خرید گل رز جاودان
 • خرید گیفت کارت پلی استیشن
 • تور کیش از تهران
 • دانلود سریال آنتن
 • دیدی فیلم
 • دکتریاب نوبت اینترنتی پزشکان
 • تعمیر درب پارکینگ
 • تعمیر کرکره برقی پارکینگ
 • تعمیرکار درب برقی
 • تعمیرات کرکره برقی غرب تهران
 • خرید ارزهای دیجیتال
 • تردمیل
 • طراحی سایت فروشگاهی

خب به این آقای هتاک و پاچه خوار و ضد امنیت و منافع ملی و امثالهم چه کسی تریبون رسمی و عمومی داده است؟!

ازادهست که مثل یک شهروند ایرانی خواسته هایش روابراز کند تریبون دادن نمیخواد

آزاد است؟؟؟.
دقیقا مثل افرادی که خودجوش و آزادانه. با پرچم ها و پلاکارد های های یکدست و بک رنگ اومدن مثلا اغتشاشات را محکوم کردن.

خطاب به ناشناس. عجب پس ابراز نظر توی این خراب شده آزاده و ما خبر نداشتیم پس این همه انگی که حکومت به هرکی خلاف میلش حرف بزنه میچسبونه اسمش چیه؟

به ناشناس ۱۵:۱۸: اگر تریبون عمومی آزاد وجود دارد پس چرا به توی نوعی تریبون نمی دهند؟. تریبون آزاد به امثال حسن عباسی ها، پناهیان ها، مهدی طائب ها و امثالهم می دهند که مجیزگو و ثناگو حاکمیت باشند!

در جواب بینام. اونی که خرابه خونه و زندگی توئه .اونی که خرابه عقل و شعور توئه . اونی که خرابه اون یک درصدی هستند که به اندازه یه دنیا شلوغ بازی میکنند و فکر میکنند که خیلی زیاد هستندو شعار میدن ما همه با هم هستیم که همتون روی هم آخرش هزاران نفر هستید. جمعیت میلیونی رو همه مردم ندونی و چهار تا بچه که بیشترشون زیر بیست سال هستند و احتمالاً پدر و مادرشون از حضور در این اجتماعات بی خبرن رو همه بدونی از عجایب خلقت است . خوش باشین دور هم

باسلام ..اگر آقای عباسی سخنگوی هیچ بخشی از حاکمیت نیست.پس چرا اجازه ی بر پایی تجمع و سخنرانی به ایشان میدهید؟.

مخالفان هم مثل ادم اعتراض میکردن سخنران دعوت میکردن بجای خراب کردن کسب و کار و زندگی و ماشین مردم

جناب ناشناس بزرگانشون که اون ور آب هستن چطوری بیان اینجا جلسه برپا کنن. مثل مصی علی نژاد و عوامل بی بی سی و منافقین که اگه بیان مردم کوچه و خیابان اونها رو ادب میکنن(تیکه بزرگشون گوششون میشه که).

تا وقتی امسال تو هست و برای خود شیرینی همه حرف میزند آش همین آش و.

ما که مخالف جمهوری اسلامی کسی را پیدا نکردیم که مثل ایشان تریبون در اختیارش باشد و دهن گشادش را باز کند و هر آنچه لایق خودش و هم تباران تازی زاده ضد ایرانیش است به مردم و نخبگان ایرانی بگوید‌

دهان شما که به نظر گشادتر میاد. خزیدین تو سوراخ موش . الان قیمت سوراخ موش چنده.

امروز،،، روز امتحان مراجع تقلید است باید از مردم بی دفاع وگروگان حمایت کنند

مراجع فعلا خواب تشریف دارند،فقط موقع دریافت فطریه و خمس و دفاع از حکومت هم لباس خودشون ،بیدار می شوند،نابودی اسلام که برای آنها مهم نیست

دون شخصیت مراجع است که از هر بی سر و پایی حمایت کنه. برید خدا رو شکر که نظرشون رو اعلان عمومی نکردن وگرنه برای همیشه میرفتید زباله دانی

ازقدیم گفتن سگی که پارس میکنه نباید بهش سنگ بزنی چون گازمیگیره اگه ازکنارش رد بشی دم تکون میده اما بالاخره یکی باید پای اینوببنده چون بدجوری هارشد دیگه ازگازگرفتن رد شده دستگاه قضایی باید بااوبرخوردکند چون واقعا دارد به نظام لطمه میزنداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.